До Регламенту аматорського радіозв'язку України


НазваниеДо Регламенту аматорського радіозв'язку України
страница4/7
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7
Глава 8. Випромінювання

 1. Проведення вимірювань

вимірювання:

постійних та змінних напруги та струму;

похибки вимірювань:

вплив частоти;

вплив форми хвилі;

вплив внутрішнього опору вимірювальних приладів;

опір;

потужність постійного струму та потужність радіочастотного сигналу (середня потужність, максимальне значення потужності огинаючої);

коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі;

форма хвилі огинаючої радіочастотного сигналу;

частота;

резонансна частота.

 1. Вимірювальні прилади:

проведення вимірювань за допомогою:

багатодіапазонного вимірювального приладу (цифрового та аналогового);

вимірювача потужності радіочастотного сигналу;

мостового рефлектометра (пристрій для вимірювання коефіцієнта стоячої хвилі);

генератора сигналів;

частотоміра;

осцилографа;

аналізатора спектра.
Глава 9. Завади та захист

 1. Завади в електронному обладнанні:

блокування;

П
9
родовження додатка 4
завади корисному сигналу;

інтермодуляція;

детекторування в ланцюгах звукової частоти.

 1. Причина завад в електронному обладнанні:

напруженість поля передавача;

побічне випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки);

небажаний вплив на обладнання:

через вхід антени (антенна напруга, селективність входу);

через інші підключені лінії;

прямим випромінюванням.

 1. Заходи протидії завадам

Заходи щодо попередження та усунення впливу завад:

фільтрація;

розв’язка;

екранування.
Глава 10. Захист

людське тіло;

джерело мережевого електроживлення;

висока напруга;

блискавка;
б) Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації
Глава 1. Фонетична абетка

A

ALPHA

N

NOVEMBER

B

BRAVO

O

OSCAR

C

CHARLIE

P

PAPA

D

DELTA

Q

QUEBEC

E

ECHO

R

ROMEO

F

FOXTROT

S

SIERRA

G

GOLF

T

TANGO

H

HOTEL

U

UNIFORM

I

INDIA

V

VICTOR

J

JULIETT

W

WHISKEY

K

KILO

X

X-RAY

L

LIMA

Y

YANKEE

M

MIKE

Z

ZULUП
10
родовження додатка 4
Глава 2. Q-код

Код

Питання

Відповідь

QRK

яка розбірливість моїх сигналів?

розбірливість Ваших сигналів...

QRM

чи створює вам хтось завади?

мені створює завади...

QRN

чи піддаєтеся Ви атмосферним завадам?

мені заважають атмосферні завади

QRO

чи належить мені збільшити потужність передавача?

збільшіть потужність передавача

QRP

чи належить мені знизити потужність передавача?

зменшіть потужність передавача

QRT

чи належить мені припинити передачу?

припиніть передачу


QRZ

хто мене викликає?

Вас викликає...

QRV

Ви готові?

я готовий

QSB

чи загасають мої сигнали?

Ваші сигнали загасають

QSL

чи можете Ви підтвердити прийом?

підтверджую прийом

QSO

чи можете Ви зв'язатися з... безпосередньо?

я можу зв'язатися з... безпосередньо


QSY

чи належить мені перейти на іншу частоту?

перейдіть на іншу частоту

QRX

коли Ви знову вийдете на зв'язок?

я знову вийду на зв'язок о... годині на частоті... кГц (або MГц)

QTH

на якій широті й довготі Ви перебуваєте (або відповідно до будь-якого іншого позначення)?

моє місцезнаходження на широті... довготі... (або відповідно до будь-якого іншого позначення)


Глава 3. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі

BK

сигнал, який використовується для переривання передачі

CQ

загальний виклик всім станціям

CW

телеграфна передача (незатухаючі коливання)

DE

від (використовується для відокремлення позивного сигналу станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка викликає)

K

передавайте (запрошення до повідомлення)

MSG

повідомлення

PSE

будь ласка

R

прийнятий

RX

приймач

TX

передавач

UR

ваш

П
11
родовження додатка 4
Глава 4. Міжнародні сигнали стихійного лиха, аварійний радіообмін та зв’язок у випадку стихійних лих

радіотелеграфний ••• — — — ••• (SOS);

радіотелефонний "MAYDAY";

міжнародне використання аматорської станції у випадках національних лих;

смуги частот, розподілені аматорській службі та аматорській супутниковій службі.
Глава 5. Позивні сигнали

розпізнавання аматорської станції;

для чого призначені позивні;

структура позивних сигналів;

національні префікси.
Глава 6. Розподіл смуг частот IARU

розподіл смуг частот IARU;

мета.
Глава 7. Соціальна відповідальність за роботу аматорської станції
Глава 8. Операторські процедури
в) Національні та міжнародні норми щодо аматорської служби та аматорської супутникової служби

Глава 1. Регламент радіозв’язку МСЕ (ITU)

визначення аматорської та аматорської супутникової служб;

визначення аматорської станції;

стаття 25;

статус аматорської та аматорської супутникової служб;

райони МСЕ (ITU) для радіозв`язку.
Глава 2. Регламент СЕРТ

рекомендація T/R 61-01;

тимчасове використання аматорських станцій в країнах-членах СЕРТ;

тимчасове використання аматорських станцій в країнах, що не є членами СЕРТ, які приймають участь у системі T/R 61-01.
Глава 3. Положення національних законів, регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ

національні закони;

положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ;

демонстрація знань щодо занесення даних до апаратного журналу:
ведення апаратного журналу;

призначення апаратного журналу;

реєстрація даних у апаратному журналі.

Д
Форма АД-1
одаток 5

до Регламенту аматорського радіозв’язку України


ДОВІДКА  №  _____ 
про складання кваліфікаційного іспиту

Громадянин_____________________________________________________________

(П.І.Б.)

„_____” _____________ 20___ року склав кваліфікаційний іспит за програмою оператора
аматорської радіостанції ________________________ категорії за розділами:

Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв’язку,

компоненти, схеми, приймачі, передавачі, антени і лінії передачі,

розповсюдження радіохвиль, вимірювання, завади і захист зараховано/не зараховано

Національні та міжнародні правила і процедури експлуатації зараховано/не зараховано

Національні та міжнародні регламенти щодо аматорської служби

та аматорської супутникової служби зараховано/не зараховано

Приймання текстів кодом Морзе на слух

(зн/хв.) ______________________________________________

Передача текстів кодом Морзе телеграфним ключем

(зн./хв.) ______________________________________________
Громадянин_____________________________________________________________

(П.І.Б.)

за своїми знаннями та досвідом роботи може здійснювати експлуатацію аматорської
радіостанції як оператор ____________________ категорії.

(словами)


Голова кваліфікаційно-технічної комісії _______________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени кваліфікаційно-технічної комісії _______________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ___________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата видачі:

Форма АЗ-1

Додаток 6

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
ЗАЯВА

про намір скласти кваліфікаційний іспит
Прошу прийняти іспит на здобуття кваліфікації оператора аматорської радіостанції _________________ категорії.

(словами)


Прізвище:_____________________________________________________________

Ім’я: ________________________________________________________________

По батькові:___________________________________________________________

Місце проживання:_____________________________________________________

(поштова адреса)

Паспорт: серія ________№ ___________, виданий ____________________________ ____________________________________________________________________


Позивний сигнал: ______________________________________________________

(за наявності)


Контактний телефон: ____________________________________________________


З правилами проведення кваліфікаційного іспиту ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.

Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

Додаток 7

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Порядок формування текстів для приймання текстів кодом Морзе на слух та передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем


 1. При прийманні та передаванні текстів кодом Морзе телеграфні повідомлення формуються у вигляді змістового тексту, який включає в себе всі букви української абетки, цифри й знаки розділу не менше одного разу кожний. Об'єм телеграфного повідомлення становить 100-120 знаків.

 2. Телеграфне повідомлення для приймання текстів кодом Морзе на слух формується таким чином:

 1. вказана швидкість (зн./хв.) та номер варіанта;

 2. короткий тренувальний текст (букви, цифри, знаки розділу);

 3. три літери „Ж” та „знак розділу”, який у тексті подається „=”;

 4. екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський радіозв'язок, що включає в себе букви, цифри та знаки розділу).

 1. Телеграфне повідомлення для передачі текстів кодом Морзе телеграфним ключем формується таким чином:

  1. указаний номер варіанта та контрольний час для передачі (для кожної категорії відповідно);

  2. екзаменаційне телеграфне повідомлення (типовий аматорський радіозв’язок, що включає в себе всі букви української абетки, цифри та знаки розділу);

  3. текст надано буквами латинської абетки, за винятком назв населених пунктів та імен, які надані з використанням української абетки;

  4. „знак розділу”.

 1. Для виправлення помилок при передачі необхідно передати серію крапок (не менше шести) і відновити передачу зі знака, який був переданий із помилкою.


Д
Форма А3-2
одаток 8

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ЗАЯВА

про проведення технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)
З метою відкриття1 прошу провести технічний огляд індивідуальної саморобної аматорської радіостанції оператора ________________ категорії, яка встановлена за адресою:

(словами)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Місце проживання: ________________________________________________________

(повна поштова адреса)

Позивний сигнал: ____________________________

(за наявності)

Контактний телефон: ____________________________
Комплектація АРС: ________________________________________________________
Основні технічні характеристики РЕЗ зі складу АРС:


Параметри

Значення

Режим роботи2
Смуги радіочастот (МГц)
Класи випромінювання
Потужність передавача
Антена (тип)
Заявник:
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року

1 Відкриття, підвищення кваліфікації, відновлення роботи тощо.

2 Радіотелефонний зв’язок, цифровий радіотелефонний зв’язок, PSK, SW тощо.

Д
Форма АО-1
одаток 9

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

АКТ №_____

технічного огляду аматорської радіостанції (АРС)
Кваліфікаційно-технічною комісією, створеною відповідно до наказу начальника

УДЦР (Філії) від _______________________№ ______________________ у складі:

(дата)

Голови ______________________________________________________

(прізвище, ініціали)

Членів комісії: 1. _____________________________________________ ,

(прізвище, ініціали)

2. _____________________________________________ ,

(прізвище, ініціали)
проведено технічний огляд аматорської __________ радіостанції (1)
1. Відомості про оператора (начальника) АРС

Прізвище, ім’я, по батькові:

Позивний сигнал:

Місце реєстрації:

2. Технічні характеристики

Адреса встановлення АРС:

Поверх та площа приміщення (м2):

Наявність факторів підвищеної електронебезпеки:

Дотримання вимог правил безпечної експлуатації електроустановок та пожежної безпеки, Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239:

Наявність на АРС документації:

Відомості про РЕЗ зі складу АРС

Тип або марка

Заводський номер

Робочі діапазони
Результати вимірювання вихідної потужності (Рвих)
Діапазони (МГц)

Тип РЕЗ

Потужність (Вт)

3. Висновки про відповідність параметрів для даної категорії АРС

_______________________________________________________________________________

4. Зауваження___________________________________________________________________

Голова КТК:

____________________

(прізвище, ініціали)

____________________

(підпис)

_________________

(дата)

Члени КТК:

____________________

(прізвища, ініціали)

____________________

(підписи)

_________________

(дата)Оператор (начальник) АРС: ____________________ __________________

(підпис) (дата)

(1) Вказуються: категорія АРС, колективного або індивідуального користування, відкривається вперше або діюча.

Д
Форма АЗ-3
одаток 10

до Регламенту аматорського радіозв'язку України


ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)
Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

(Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої

особи для колективних АРС):

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації

українського алфавіту латиницею 2:

Найменвання суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Банківські реквізити: рахунок № МФО

Банк

Місце реєстрації:


Дата народження (рік, число, місяць):

Місце народження:

Паспорт: серія № , виданий

Закордонний паспорт (за наявності): серія № , виданий

Адреса встановлення АРС:


Користування АРС (колективна, індивідуальна):

Категорія оператора АРС:

Телефон: дом. , служб. , моб.


Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.
Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).Додаток 11

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Зразок бланка дозволу на експлуатацію РЕЗ аматорської та аматорської супутникової радіослужб
Логотип

УДЦР


Кольорова

захисна

сітка


Порядковий номер бланка

Д
Форма АЗ-4
одаток 12

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
ЗАЯВА

про видачу гармонізованого екзаменаційного сертифіката

___________________________________________________

(радіоаматора-початківця NOVICE / радіоаматора HAREC,

необхідне вписати)
Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації

українського алфавіту латиницею 2

Паспорт: серія № , виданий

Закордонний паспорт 3 (за наявності): серія № , виданий


Дата народження (рік, число, місяць):

Місце реєстрації:


Дозвіл на експлуатацію АРС (№ та дата видачі)


Категорія оператора АРС:

Адреса встановлення АРС:


Телефон: дом. , служб. , моб.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

До Регламенту аматорського радіозв\01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

До Регламенту аматорського радіозв\Положення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

До Регламенту аматорського радіозв\Керівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

До Регламенту аматорського радіозв\С. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

До Регламенту аматорського радіозв\А. Обстоятельства дела: Истец просил сделать перерасчет на основании ст. 40, ч. 4 ст. 42
Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська

До Регламенту аматорського радіозв\Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

До Регламенту аматорського радіозв\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
Реєстр, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку

До Регламенту аматорського радіозв\Регламенту (для физических лиц). Приложение №1а. Заявление о присоединении...
Приложение №1б. Заявление об аннулировании присоединения к Регламенту (для физических лиц)

До Регламенту аматорського радіозв\Ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги (п п. 10 26)
Моу и выдаче уведомления о направлении ребёнка в моу по форме согласно приложению n 2 к настоящему Административному регламенту (образец...

До Регламенту аматорського радіозв\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск