До Регламенту аматорського радіозв'язку України


НазваниеДо Регламенту аматорського радіозв'язку України
страница7/7
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7

ЗАЯВНИК______________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Дозволяю оформлення та видачу дозволів(у) на експлуатацію

Начальник Філії (УРЧП):

_________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


__________ 20 ___ року

__________ 20____ року


Дата видачі дозволів(у): _______________ 20 ____ року

Додаток 23

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

Зразок

дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції

аматорської та аматорської супутникової служб
Лицьовий бік


УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ
ДОЗВІЛ №

на експлуатацію радіоелектронного засобу

аматорського радіозв’язку

Дійсний до ______________
Оператор р/ст: Петренко І.М.

Тип р/ст: Yaesu VX-6R/E

Заводський номер: 010203

Позивний сигнал: UR5XAA

Уповноважена особа УДЦР
________ __________

м.п. (підпис) (прізвище)


Дата видачі:_________


Зворотний бік


Робочі частоти, МГц : 144-146; 430-440

Максимальна потужність

передавача, Вт: 5

Розташування РЕЗ: ВАЗ-2105,

держ. № АІ 0000 АА
виданий на підставі дозволу № ________ від _________ на експлуатацію аматорської радіостанції

__________________ категорії
Особливі умови дозволу:Д
Форма АЗ-8
одаток 24

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію рухомої (носимої, пересувної) радіостанції аматорської та аматорської супутникової радіослужб
Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Місце реєстрації:


Дозвіл на експлуатацію стаціонарної

АРС (номер та дата видачі):

Категорія оператора АРС:

Телефон: дом. , служб. , моб.


Відомості про РЕЗ:

Тип РЕЗ:

Заводський номер:

Робочі частоти:

Потужність передавача:

Місце встановлення аматорської радіостанції:


Позивний сигнал:

Термін дії дозволу:

Примітки:


Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції гарантую.
Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток 25

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Зразок

бланка дозволу на експлуатацію рухомої радіостанції

аматорської та аматорської супутникової радіослужб
Кольорова

захисна

сітка

Зберігається разом з РЕЗ і подається за вимогою

посадових осіб ДІЗ, УДЦР та працівників МВС України


Порядковий номер

бланка дозволуКольорова

захисна

сіткаЛоготип

УДЦР

Д
Форма АЗ-9
одаток 26

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
ЗАЯВА

про продовження терміну дії дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС)
Відомості про заявника:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Прізвище, ім’я відповідно до транслітерації

українського алфавіту латиницею2

Назва суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне ):

Банківські реквізити: рахунок № МФО

Банк

Місце реєстрації:

Дата народження (рік, число, місяць):

Місце народження:

Паспорт: серія № , виданий

Закордонний паспорт (за наявності): серія № , виданий

Адреса встановлення АРС:


Дозвіл на експлуатацію АРС,

що потребує продовження (№ та дата видачі)

Телефон: дом. , служб. , моб.


Зобов’язуюсь неухильно виконувати вимоги Регламенту аматорського радіозв’язку України.

Оплату робіт УДЦР з підготовки та видачі дозволу на експлуатацію АРС гарантую.
Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище)

„ _______ ” ________________ 20___ року
Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Записується відповідно до чинної Таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею. (Інформація вноситься на підставі документів, що підтверджують громадянство України при виїзді за кордон (за наявності)).

Додаток 27

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
КОД МОРЗЕ

Букви
Цифри, знаки розділу
латинської абетки

української абетки

Код Морзе

Код Морзе

A

A

 —

1

 — — — —

B

Б

—   

2

  — — —

C

Ц

—  — 

3

   — —

D

Д

—  

4

    —

E

E5

    

F

Ф

  — 

6

—    

G

Г, Ґ

— — 

7

— —   

H

X

   

8

— — —  

I

I, Ї

 

9

— — — — 

J

Й

 — — —

0

— — — — —

K

K

—  —L

Л

 —  M

M

— —

(в цифрових текстах)

N

H

— 

9

— 

O

O

— — —

0P

П

 — — Q

Щ

— —  —

(.)

     

R

P

 — 

(,)

 —  —  —

S

C

  

(/)

—   — 

T

T(?)

  — —  

U

У

  —

(!)

— —   — —

V

Ж

   —

(:)

— — —   

W

B

 — —

(;)

—  —  — 

X

Ь

—   —

[ ( ] [ ) ]

—  — —  —

Y

И

—  — —

(')

 — — — — 

Z

З

— —  

(—)

—    —
Є

  —  

(‘)

 —   —
Ч

— — — 

знак розділу

—    —
Ш

— — — —

(@)

 — —  — 
Ю

  — —


Я

 —  —
Додаток 28

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
ФОНЕТИЧНА АБЕТКА


Українська

Англійська

літера

слово

літера

слово

А

АНДРІЙ

A

ALPHA

Б

БОГДАН

B

BRAVO

В

ВАСИЛЬ

C

CHARLIE

Г

ГРИГОРІЙ

D

DELTA

Ґ

ГУДЗИК

E

ECHO

Д

ДМИТРО

F

FOXTROT

Е

ЕНЕЙ

G

GOLF

Є

ЄВГЕН

H

HOTEL

Ж

ЖУК

I

INDIA

З

ЗЕНОВІЙ

J

JULIETT

И

ІГРЕК

K

KILO

І

ІВАН

L

LIMA

Ї

ЇЖАК

M

MIKE

Й

ЙОСИП

N

NOVEMBER

К

КІЛОВАТ

O

OSCAR

Л

ЛЕВКО

P

PAPA

М

МАРІЯ

Q

QUEBEC

Н

НАТАЛКА

R

ROMEO

О

ОЛЬГА

S

SIERRA

П

ПАВЛО, ПЕТРО

T

TANGO

Р

РОМАН

U

UNIFORM

С

СТЕПАН

V

VICTOR

Т

ТАРАС

W

WHISKEY

У

УКРАЇНА

X

X-RAY

Ф

ФЕДІР

Y

YANKEE

Х

ХРИСТИНА

Z

ZULU

Ц

ЦЕНТР
 

Ч

ЧОЛОВІК
 

Ш

ШУРА
 

Щ

ЩУКА
 

Ю

ЮРІЙ
 

Я

ЯКІВ
 

Ь

ЗНАК (ІКС)
 


Додаток 29

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
ВИТЯГ З МІЖНАРОДНОГО Q-КОДУQ-КОД

Значення*

Q-КОД

Значення*

QRA

Моя станція...називається

QRY

Номер Вашої черги...

QRB

Відстань між нашими станціями

QRZ

Вас викликає...

QRG

Ваша точна частота

QSA

Сила Ваших сигналів...

QRH

Ваша частота змінюється...

QSB

Сила Ваших сигналів змінюється

QRI

Тон Вашої передачі...

QSD

Ваша маніпуляція має дефекти

QRJ

Ваші сигнали дуже слабкі

QSK

Я можу Вас слухати в паузах між моїми сигналами. Можете переривати мене

QRK

Розбірливість Ваших сигналів...

QRL

Я зайнятий

QSL

Прийом підтверджую

QRM

Я відчуваю завади від інших

станцій

QSN

Я чув Вас (або...) на частоті....

QSO

Я можу зв’язатись... безпосередньо

QRN

Мені заважають атмосферні

завади

QSP

Я передам...

QSU

Передавайте або відповідайте на цій частоті (або на частоті...)

QRO

Збільшіть потужність передавача

QRP

Зменшіть потужність передавача

QSW

Я буду передавати на цій частоті (або на частоті...)

QRQ

Передавайте швидше

QRS

Передавайте повільніше

QSY

Перейдіть на іншу частоту

QRT

Припиніть передачу

QSZ

Передавайте кожне слово або групу двічі

QRU

Для Вас нічого нема

QRV

Я готовий

QTC

В мене є для Вас повідомлення

QRW

Прошу повідомити..., що я його викликаю

QTH

Я знаходжусь в...(назва пункту)

QTR

Точний час...годин...хвилин...

QRX

Зачекайте

QUA

В мене є відомості від...(позивний

сигнал)


* Скорочення Q – коду приймає форму питання, коли безпосередньо за ним іде знак питання.

Додаток 30

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Витяг з радіоаматорського коду


Скорочення або слово

Значення

Скорочення або слово

Значення

1

2

1

2

ABT

Приблизно, коло

DSB

Двосмугова модуляція з подавленою

частотою-носієм

AC

Змінний струм

ADR, ADS

Адреса

DUPE

Повторний зв’язок

AER, ANT

Антена

DWN

Нижче

AFTER

Після

DX

Дальній зв’язок, рідкий кореспондент

AGN

Знову

EME

Зв’язок з відбиттям від Місяця

ALL

Все

ES

І (та)

ALSO

Також

EX

Колишній (про позивний сигнал)

AM

Час після опівночі

IN

В

AM

Амплітудна модуляція

INFO

Інформація

ANS

Відповідь, відповідати

INPUT

Потужність, що підводиться; вхід

AR

Кінець передачі

FAIR

Хороша, ясна (про погоду)

ARE

Є (множина)

FAX

Фототелеграф

ARS

Аматорська радіостанція

FB

Чудово, прекрасно

AS

Почекайте

FER, FOR

Для, за

AT

До, в, при

FINE

Хороший, прекрасний

AT FIRST

Спершу

FM

Частотна модуляція

AT TIMES

Часами

FONE

Телефон

AT LAST

Нарешті

FREQ

Частота

AWARD

Радіоаматорський диплом

FROST

Мороз

BALUN

Узгоджуючий трансформатор

GA, GD

Добрий день

BAND

Діапазон (смуга частот)

GE

Добрий вечір

BCI

Завади радіомовленню

GL

Всього найкращого

BCNU

Буду радий зустріти знову

GLD

Радий, задоволений

BD, BAD

Поганий, погано

GM

Добрий ранок

BEAM

Тип антени

GMT

Час за Грінвічем

BEST

Найкращий

GND

Земля, заземлення

BFR, BEFORE

Перед, до тогоДавайте, починайте

GOOD

Хороший

BK

Закінчення передачі

GP

Тип антени

BOX, POB

Поштова (абонентська) скринька

GUHOR

Я Вас не чую

BUT

Але, крім

HAM

Аматор - короткохвильовик, який має

передавач

BY

За посередництвом, при допомозі

C

Градус Цельсія

HEAR

Слухати

CALL

Позивний сигнал, викликати

HF

Висока частота

CAN

Можу

HI

Вираз сміху

CANT

Не можу

HOPE, HPE

Сподіваюсь

CARD

QSL - листівка

HOT

Гарячий

CFM

Підтверджую, підтвердження

HQ

Штаб - квартира

CHEERIO

Бажаю успіху

HR

Тут

CL

Закінчення роботи станції

HVI

Тяжкий, сильні (завади)

CLD, CLG

Викликати

HW

Як справи, як мене чуєте?

CLEAR

Ясно (про погоду)

Чисто (про завади)

HZ

Герц

I

Я

CLOUDY

Хмарно

ІARU

Міжнародний Союз радіоаматорів

C/O

При допомозі

IRC

Купон Міжнародного поштового Союзу

COAX

Коаксіальний кабель

IS

Є

COLD

Холодно

IT

Це

CONDX

Умови проходження радіохвиль

ITU

Міжнародний Союз електрозв’язку

CONGRATS

Поздоровлення

K

Передавайте

COPY, CPY

Приймати

KC, KHZ

Кілогерц

CQ

Всім, всім

KN

Прошу передавати тільки станцію, яку

викликали

CU

До зустрічі

CUANG

Зустрінемось знову

KW

Кіловат

CUL

Зустрінемось пізніше

LATER

Пізніше

CW

Телеграфна передача

LF

Низька частота

DC

Постійний струм

LID

Поганий оператор

DE

Від (перед позивним сигналом)

LOCAL

Місцевий

DIRECT

Безпосередньо

LOG

Апаратний журнал

П
2
родовження додатка 30


DR

Дорогий (звернення)

SO

Так,так що

LSB

Нижня бічна смуга

SOON,SN

Скоро

LSN

Слухати

SOLID STATE

Напiвпровiдниковий (вирiб)

LTR

Лист

LUCK

Успіх, щастя

SRI,SORRY

Вибачте

MC, MHZ

Мегагерц

SSB

Односмугова модуляцiя з

подавленими частотою-носiєм

та другою бічною смугою

MEET

Зустрічати

MGR

Менеджер

MIKE

Мікрофон

SSTV

Телебачення з повiльною розгорткою

MIN

Хвилина

STN

Станцiя

MISD

Не прийняв, пропустив

STRONG

Сильно, сильний

MODE

Клас випромінювання

SURE

Впевненiсть, будьте впевненi

MSG

Повідомлення

SW

Короткi хвилi

NET

Радіоаматорська мережа

SWL

Радiоаматор-спостерiгач,

спостереження

NEW

Новий

NEXT

Наступний

SWR

Коефiцiєнт стоячої хвилi

NIL

Нічого, для Вас нічого нема

TEST

Випробування, дослiдна робота,

змагання

NICE

Приємний, хороший

NO

Ні

TFC

Регулярний радiозв'язок, обмiн

NOT

Не

TKS,TNX

Дякую

NR

Біля, поблизу; номер

TO

До, в, на

NW

Тепер

TRCVR

Трансивер

OB, OC, OM

Приятель, друг

TU

Дякую

OK

Прийняв правильно, зрозумів

TUBE

Лампа

OLD

Старий

TVI

Завади телебаченню

ON

На

TX

Радiопередавач

ONLY

Тільки

TXT

Текст

OP, OPR

Оператор

U, YOU

Ви, ти

OR

Або

UFB,VFB

Дуже добре, чудово

OUR, UR

Наш

UHF

НВЧ

OUTPUT

Вихідна потужність, вихід

UNLIS

Нелегальна станцiя

PA

Підсилювач потужності

UR

Ваш

PEP

Пікова потужність

URS

Вашi

PSE

Будь ласка

USB

Верхня бічна смуга

PSED

Задоволений, радий

UT

Всесвiтнiй час

PTT

Система "натисни-говори"

UTC

Всесвiтнiй координований час

PWR

Потужнiсть

VHF

УКХ

QRP

Станцiя малої потужностi

VIA

Через

QRPP

Станцiя дуже малої потужностi

VOX

Система управлiння вiд голосу

оператора станцiї

QSL

Посилати QSL-листiвку, пiдтвердження

VY

Дуже

WARM

Тепло

QSLL

Свою QSL-листiвку вишлю пiсля

отримання Вашої

WAVE

Хвиля

WEAK

Слабкий

QUAD

Тип антени

WID, WITH

З

R

Прийняв правильно, зрозумiв

WIND

Вiтер

RAIN

Дощ

WKD,WRKD

Працював, працювали

RCD

Прийнято

WKG

WL, WELL

Працюю, працюючий

Добре

RCV

Приймаю

RCVR, RX

Радiоприймач

WRK

Робота, робити

RIG

Апаратура станцiї

WW

Весь свiт, всесвiтнiй

RPRT

Повідомлення

WX

Погода

RPT

Повторити

XUSE

Вибачення

RST

Оцінка сигналу станції

XTAL

Кварцевий, кристал

RTTY

Телетайп

XYL

Жiнка

SAE

Конверт із заповненою зворотною

адресою

YAGI

Тип антени

YES

Так

SAME

Той же, такий же

YL

Дiвчина

SASE

Конверт із маркою і заповненою

зворотною адресою

YOU

Ви, ти

Z

Всесвітній час

SIG, SIGS

Сигнал

73

Найкраще побажання

SK

Повний кінець

88

Привітання та поцілунок

SKED

Розклад роботи,зв'язок по домовленостi
Додаток 31

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Порядок

утворення та структура позивних сигналів розпізнавання

аматорської радіостанції (АРС)


   1. Позивні сигнали призначаються із використанням літер латинської абетки.

   2. Позивні сигнали АРС в Україні мають таку структуру:

 1. префікс: дві літери (відповідно до міжнародного розподілу UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) та одну цифру (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0). При утворенні позивних сигналів Філіям необхідно дотримуватися послідовності, починаючи із префіксу UR. При цьому префікси UU (0-8) призначаються виключно аматорським радіостанціям АР Крим, префікси UU9 – аматорським радіостанціям м. Севастополь;

 2. суфікс: дві або три літери (залежно від категорії АРС).

  1. Перша літера суфікса позивного сигналу обов'язково повинна відповідати ознаці адміністративно-територіального регіону згідно з таблицею 1.

Таблиця 1


№ з/п

Адміністративно-територіальний регіон

Перша літера суфікса

1

АР Крим та м. Севастополь

J

2

Вінницька

N

3

Волинська

P

4

Дніпропетровська

E

5

Донецька

I

6

Житомирська

X

7

Закарпатська

D

8

Запорізька

Q

9

Івано-Франківська

S

10

Київська та м. Київ

U

11

Кіровоградська

V

12

Луганська

M

13

Львівська

W

14

Миколаївська

Z

15

Одеська

F

16

Полтавська

H

17

Рівненська

K

18

Сумська

A

19

Тернопільська

B

20

Харківська

L

21

Херсонська

G

22

Хмельницька

T

23

Черкаська

C

24

Чернівецька

Y

25

Чернігівська

R

2

Продовження додатка 31


  1. Друга літера суфікса позивного сигнала (із трьома літерами в суфіксі) визначає принцип користування АРС: для індивідуальних АРС (А-V), для колективних АРС (W, X, Y, Z).

  2. Третя літера суфікса – одна з такої послідовності: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

   1. АРС індивідуального та колективного користування призначаються позивні сигнали з трьома літерами в суфіксі АРС індивідуального користування першої категорії за бажанням власника може бути призначено позивний сигнал з двома літерами в суфіксі.

Приклади позивних сигналів АРС:

 1. індивідуального користування для Запорізької області: UR5QАА, UR5QАВ, ..., UR5QАZ, UR5QВА, UR5QВВ, ..., UR5QВZ і т.д.;

 2. індивідуального користування першої категорії за бажанням власника з двома літерами в суфіксі для Житомирської області: UR5XA, UR5XB, ..., UR5XZ і т.д.;

 3. колективного користування для Рівненської області: UR4KWА, UR4KWB, ..., UR4KWZ, UR4KХА, UR4KХВ, ..., UR4KХZ і т.д.

   1. Для ретрансляторів аматорського радіозв’язку позивні сигнали призначаються із серії UR0 в алфавітному порядку суфіксів. Перша літера суфікса обов'язково повинна відповідати літері-ознаці області згідно з таблицею 1, а друга літера суфікса позивного сигнала визначає смугу частот, у якій працює ретранслятор (V-діапазон 145 МГц; U-діапазон 435 МГц).

Наприклад, для Сумської області: UR0AVA, ..., UR0AVZ (для смуги частот 144 МГц); UR0AUA, ..., UR0AUZ (для смуги частот 430 МГц).

   1. Позивні сигнали радіоаматорів-спостерігачів призначаються регіональними громадськими організаціями радіоаматорів України і мають таку структуру:

  1. дві літери (US);

  2. одна літера (ознака області згідно з таблицею1);

  3. порядковий номер, починаючи з 1.

Наприклад, для Луганської області: US-М-1, US-М-2 і т.д.

   1. СПС мають таку структуру:

 1. префікс: дві літери (ЕМ, ЕN, ЕО) та одна або декілька цифр;

 2. суфікс: одна, дві, три або чотири літери.

  1. Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише у випадку відзначення значних ювілейних дат. Чотири літери в суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у разі використання абревіатури назв (ІАRU, АRDF тощо).

  2. Колективним АРС у складі українських наукових експедицій в Антарктику призначаються СПС із серії ЕМ1А, ..., ЕМ1Z. АРС індивідуального користування, які входять до складу українських наукових експедицій в Антарктику, можуть призначатись СПС із серії ЕМ1АА, ..., ЕМ1ZZ, ЕМ1ААА, ..., ЕМ1ZZZ або з додаванням префікса ЕМ1 перед власним позивним сигналом.


3

Продовження додатка 31
СПС серії ЕМ5 призначаються тільки для відзначення заходів, що проводяться під егідою ЛРУ.

СПС ЕМ5НQ належить штаб-квартирі ЛРУ й може використовуватись для щорічної участі команди ЛРУ в ІАRU Сhampionship.

СПС ЕМ5U належить колективній АРС Центрального радіоклубу товариства сприяння обороні України.

СПС EM0U належить колективній АРС УДЦР.

 1. УПС мають таку структуру:

 1. префікс: дві літери (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і одна цифра (1-0);

 2. суфікс: одна літера, що відповідає літері-ознаці області для постійних позивних сигналів АРС в Україні.

 1. Позивні сигнали слід призначати у суворій послідовності використання префіксів, а також утримуватись від використання позивних сигналів з такими суфіксами, які відображають нецензурні вирази, лайку або є загальноприйнятими скороченнями в галузі радіозв'язку (наприклад ITU, SOS тощо).Форма АЗ-10
Додаток 32

до Регламенту аматорського радіозв'язку України

ЗАЯВА

про видачу дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) з використанням СПС (УПС)
Відомості про заявника:

Назва суб’єкта господарювання:

Код за ЄДРПОУ:

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи:

Реєстраційний номер облікової картки платника

податків (серія та номер паспорта1):

Вид фінансування (бюджетне/небюджетне ):

Банківські реквізити: рахунок № МФО

Банк

Категорія оператора АРС:

Постійний позивний сигнал АРС:

Адреса встановлення АРС:


Позивний сигнал, який планується до використання:

Необхідний період використання СПС (УПС):

Мета використання СПС (УПС):

Примітки2:

Телефон: дом. , служб. , моб.


Заявник зобов’язується здійснити оплату робіт УДЦР з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію АРС з використанням СПС (УПС).
Заявник
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

„ _______ ” ________________ 20___ року

Рішення про призначення радіоаматору __________________________________ СПС (УПС) ________________________________________.
Уповноважена особа
________________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата та номер реєстрації заяви: ____________20 ___ року № _________

1Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

2 Особливі умови дозволу (з правом роботи у змаганнях) та інші.

Додаток 33

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Термін дії: з __________ року по __________ рік


Відомості про АРС:

Начальник АРС


Засновник колективної АРС


Постійний позивний сигнал АРС


Адреса встановлення АРС

Відомості про призначений СПС:

Призначений СПС


Мета використання СПС
Особливі умови дозволу
Уповноважена особа УДЦР

__________________ ________________
м.п. (підпис) (прізвище)

Дата видачі:Дозвіл

на експлуатацію аматорської радіостанції (АРС) з використанням

спеціального (укороченого) позивного сигналу (СПС/УПС)

№ ___________
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

До Регламенту аматорського радіозв\01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

До Регламенту аматорського радіозв\Положення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

До Регламенту аматорського радіозв\Керівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

До Регламенту аматорського радіозв\С. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

До Регламенту аматорського радіозв\А. Обстоятельства дела: Истец просил сделать перерасчет на основании ст. 40, ч. 4 ст. 42
Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська

До Регламенту аматорського радіозв\Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

До Регламенту аматорського радіозв\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
Реєстр, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку

До Регламенту аматорського радіозв\Регламенту (для физических лиц). Приложение №1а. Заявление о присоединении...
Приложение №1б. Заявление об аннулировании присоединения к Регламенту (для физических лиц)

До Регламенту аматорського радіозв\Ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги (п п. 10 26)
Моу и выдаче уведомления о направлении ребёнка в моу по форме согласно приложению n 2 к настоящему Административному регламенту (образец...

До Регламенту аматорського радіозв\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск