До Регламенту аматорського радіозв'язку України


НазваниеДо Регламенту аматорського радіозв'язку України
страница3/7
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7
Глава 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв’язку

 1. Провідність:

провідник, напівпровідник, діелектрик;

струм, напруга та опір;

одиниці вимірювання ампер, вольт і ом;

закон Ома ;

закони Кірхгофа;

електрична потужність ;

одиниця виміру ват;

електрична енергія ;

ємність батареї (ампер-час).

 1. Джерела електрики:

джерело напруги, електрорушійна сила (EMF), струм короткого замикання, внутрішній опір і кінцева напруга;

послідовне та паралельне під’єднання джерел напруги.

 1. Електричне поле:

напруженість електричного поля;

одиниця виміру вольт на метр;

екранування електричного поля.

 1. Магнітне поле:

магнітне поле навколо провідника під струмом;

екранування магнітного поля.

 1. Електромагнітне поле:

радіохвилі в якості електромагнітних хвиль;

швидкість розповсюдження і її зв'язок з частотою та довжиною хвилі ;

поляризація.

 1. Синусоїдальні сигнали:

графічне відтворення в часі;

миттєва величина, амплітуда (Uмакс), ефективна (RMS) та середня величина ;

період та тривалість періоду;

частота;

одиниця виміру герц;

різниця фаз.

 1. Несинусоїдальні сигнали:

звукові сигнали;

П
2
родовження додатка 4
прямокутне коливання;

графічне відтворення в часі;

постійна складова напруги, перша та вищі гармоніки;

шум (тепловий шум приймача, шум у смузі частот, щільність шуму, потужність шуму в смузі пропускання приймача).

 1. Модульовані сигнали:

незатухаючі коливання (CW);

амплітудна модуляція;

фазова модуляція, частотна модуляція і односмугова модуляція;

девіація частоти та індекс модуляції ;

несуча, бічні смуги та ширина смуги частот;

форми хвилі сигналів CW (незатухаючі коливання), AM (амплітудна модуляція), SSB (одна бічна смуга) і FM (частотна модуляція) та їх графічне відтворення;

спектр сигналів CW, AM і SSB (їх графічне відтворення);

цифрові модуляції: FSK (частотна маніпуляція), 2-PSK (фазова маніпуляція), 4-PSK, QAM (квадратурна амплітудна маніпуляція);

цифрова модуляція: швидкість передачі в бітах, швидкість передачі символів (швидкість передачі у бодах) і ширина смуги частот;

контроль циклічним надлишковим кодом (CRC) та повторні передачі (наприклад пакетний радіозв’язок), пряме виправлення помилок (наприклад Amtor FEC).

 1. Потужність та енергія:

потужність синусоїдальних сигналів , , , ;

коефіцієнти потужності, що відповідають таким значенням потужності: 0 дБ, 3 дБ, 6 дБ, 10 дБ і 20 дБ (як позитивні, так і негативні);

співвідношення вхідної/вихідної потужності в послідовно з’єднаних підсилювачах і/чи аттенюаторах (дБ);

узгодження (перенесення максимальної потужності);

співвідношення між входом і виходом потужності та її ефективністю ;

максимальне значення потужності огинаючої (p.e.p.).

 1. Обробка цифрових сигналів (DSP):

дискретизація та квантування;

мінімальна швидкість дискретизації (частота Найквіста);

згортка (часова область / частотна область, графічне відтворення);

фільтрація для захисту від накладення спектрів, відновлювальна фільтрація;

ADC (аналого-цифровий перетворювач) / DAC(цифрово-аналоговий перетворювач).
П
3
родовження додатка 4
Глава 2. Компоненти

 1. Резистор:

одиниця виміру ом;

опір;

вольт-амперна характеристика;

розсіювання потужності.

 1. Конденсатор:

ємність;

одиниця виміру фарада;

взаємозв’язок між ємністю, розмірами та діелектриком;

реактивний опір ;

співвідношення фаз між напругою та струмом.

 1. Котушка:

самоіндуктивність;

одиниця виміру генрі;

вплив кількості обертань, діаметра, довжини та матеріалу серцевини на індуктивність;

реактивний опір ;

співвідношення фаз між напругою та струмом;

добротність.

 1. Призначення та застосування трансформаторів:

ідеальний трансформатор ;

взаємозв’язок між кількістю витків та коефіцієнтом передачі по напрузі , струму та опору (тільки трактування);

трансформатори.

 1. Діод:

призначення та застосування діодів;

випрямляючий діод, стабілітрон, LED (світло-випромінювальний діод), варикап;

зворотна напруга і струм витікання.

 1. Транзистор:

p-n-p та n-p-n транзистори;

коефіцієнт підсилення;

порівняння польового та біполярного транзисторів (порівняння управління напругою та управління струмом);

транзистор у:

схемі з загальним емітером;

схемі з загальною базою;

схемі з загальним колектором;

вхідному і вихідному імпедансі вищезгаданих схем.

 1. Різне:

простий термоелектронний прилад (лампа);
П
4
родовження додатка 4
напруга та імпеданс у лампових каскадах з великою потужністю, трансформація імпедансів;

прості інтегральні схеми (операційні підсилювачі включно).
Глава 3. Схеми

 1. Комбінації компонентів:

послідовні і паралельні схеми резисторів, котушок, конденсаторів, трансформаторів і діодів;

струм та напруга в цих схемах;

робота реального (неідеального) резистора, конденсатора та котушок індуктивності на високих частотах.

 1. Фільтр:

послідовний коливальний і паралельний коливальний контури:

імпеданс;

частотна характеристика;

резонансна частота ;

добротність резонансного контура , ,;

ширина смуги пропускання;

смуговий фільтр;

фільтр нижніх частот, фільтр верхніх частот, смуговий фільтр і смуговий режекторний фільтр, що складаються з пасивних елементів:

частотна характеристика;

П-образний фільтр і T- образний фільтр;

кварцовий кристал;

впливи реальних (неідеальних) компонентів;

цифрові фільтри.

 1. Джерело живлення:

схеми для одного напівперіодного випрямлення та двох напівперіодних випрямлень і мостовий випрямляч;

згладжуючі фільтри;

стабілізаційні схеми в джерелах живлення низької напруги;

імпульсні джерела живлення, розв’язка та електромагнітна сумісність (ЕМС).

 1. Підсилювач:

НЧ та ВЧ підсилювачі;

коефіцієнт підсилення;

амплітудно-частотна характеристика та смуга пропускання (порівняння широкосмугового та резонансного каскадів);

зміщення для класів A, AB, B і C;

нелінійні (гармонічні) та інтермодуляційні викривлення, перезбудження каскадів підсилення.

 1. Детектор:

AM детектори (детектори огинаючої);

діодний детектор;

П
5
родовження додатка 4
демодулятори перемножувальні та генератори частоти биття;

FM-детектори.

 1. Генератор:

зворотний зв’язок (навмисні та ненавмисні коливання);

фактори, що впливають на частоту, та умови стабільності частоти, необхідні для коливання;

LC-генератор;

кварцовий генератор;

генератор, що управляється напругою (VCO);

фазовий шум.

 1. Система фазового автопідстроювання частоти (PLL):

контур управління зі схемою фазового компаратора;

частотний синтез с програмованим розподілювачем в контурі зворотного зв’язку.

 1. Обробка цифрових сигналів (системи DSP-цифровий процесор сигналів):

топології фільтрів FIR (кінцева імпульсна характеристика) і IIR (безкінечна імпульсна характеристика);

перетворення Фурьє (дискретне перетворення Фурьє (DFT); швидке перетворення Фурьє (FFT), графічне відтворення);

прямий цифровий синтез.
Глава 4. Приймачі

 1. Типи:

супергетеродинний приймач з одним і двома перетвореннями частоти;

приймачі з прямим перетворенням.

 1. Блок-схеми:

CW-приймач (A1A);

AM-приймач (A3E);

SSB-приймач для телефонії з подавленою несучою (J3E);

FM-приймач (F3E).

 1. Робота і функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):

ВЧ підсилювач (з фіксованою смугою пропускання та смугою пропускання, що перестроюється);

генератор (фіксований та який перенастроюється);

змішувач;

підсилювач проміжної частоти;

обмежувач;

детектор, включаючи перемножуючий демодулятор;

підсилювач звукової частоти;

автоматичне регулювання підсилення;

S-метр;

подавлювач шумів.

 1. Параметри приймачів (просте трактування):

суміжний канал;

вибірковість;

чутливість, шум приймача, коефіцієнт шуму;

П
6
родовження додатка 4
стабільність;

дзеркальна частота;

блокування;

інтермодуляція, перехресна модуляція;

перехресне змішування (фазовий шум).
Глава 5. Передавачі

 1. Типи:

передавач з перенесенням частоти або без такого переносу.

 1. Блок-схеми:

CW-передавач (A1A);

SSB-передавач для телефонії з подавленою несучої (J3E);

FM-передавач VCO системи PLL (фазової автоматичної підстройки частоти), який модулює звуковий сигнал (F3E).

 1. Робота та функції таких каскадів (лише трактування блок-схем):

змішувач;

генератор;

буферний каскад;

збуджувач;

помножувач частоти;

підсилювач потужності;

узгодження вихідного сигналу;

вихідний фільтр;

частотний модулятор;

SSB-модулятор;

фазовий модулятор;

кварцовий фільтр.

 1. Параметри передавача (простий опис):

стабільність частоти;

ширина смуги радіочастот;

бічні смуги;

звуковий частотний діапазон;

нелінійність (гармонійне та інтермодуляційне викривлення);

вихідний імпеданс;

вихідна потужність;

коефіцієнт корисної дії;

девіація частоти;

індекс модуляції;

неякісні сигнали при CW маніпуляції;

SSB перемодуляція і розмивання спектра (причина);

паразитне радіочастотне випромінювання (причина);

випромінювання корпуса;

фазовий шум.
Глава 6. Антени і лінії передачі

 1. Типи антен:

П
7
родовження додатка 4
напівхвильова антена з центральним живленням;

напівхвильова антена з кінцевим живленням;

петльовий діполь;

чвертьхвильова вертикальна антена типу „ground plane”;

антена з пасивними елементами типу “Yagi”;

апертурні антени (параболічний відбивач, рупорна антена);

траповий диполь.

 1. Параметри антен:

розподіл струму та напруги;

імпеданс у точці живлення;

ємкісний чи індуктивний імпеданс нерезонансної антени;

поляризація;

коефіцієнт направленої дії, ккд, підсилення антени;

площа зони захвату;

потужність випромінювання (ефективна випромінювальна потужність (ERP) та ефективна ізотропно-випромінювальна потужність EIRP);

відношення потужностей сигналів, що випромінюються в напрямку „вперед/назад”;

горизонтальні та вертикальні діаграми направленості.

 1. Лінії передачі:

лінія з паралельних провідників;

коаксіальний кабель;

хвилевід;

характеристичний імпеданс (хвильовий опір);

коефіцієнт уповільнення (прискорення);

коефіцієнт стоячої хвилі;

втрати;

симетрування та чвертьхвильове узгодження;

вузли настройки антени (тільки П-образної та T-образної конфігурації).
Глава 7. Розповсюдження

затухання сигнала, співвідношення сигнал/шум;

розповсюдження в умовах прямої видимості (розповсюдження у вільному просторі, зворотний квадратичний закон);

іоносферні шари;

критична частота;

вплив Сонця на іоносферу;

найбільше значення частоти, що може бути застосована;

земна хвиля та просторова хвиля, кут випромінювання та відстань стрибка;

багатопроменевість при розповсюдженні просторових хвиль;

завмирання;

тропосфера (утворення каналу розповсюдження, розсіювання);

вплив висоти антени на відстань, яка може бути нею покрита (радіогоризонт);

температурна інверсія;

спорадичне E-відображення;

П
8
родовження додатка 4
авроральне розсіювання;

метеорне розсіювання;

віддзеркалювання від Місяця;

атмосферні перешкоди (віддалені грози);

галактичний шум;

фоновий (тепловий) шум;

основи прогнозування розповсюдження (енергетичний потенціал лінії зв’язку):

домінантне джерело шуму (шум у смузі у порівнянні з власним шумом приймача);

мінімальне співвідношення сигнал/шум;

мінімальна прийнята потужність сигналу;

втрати на трасі;

коефіцієнт підсилення антени, втрати в лініях передачі;

мінімальна потужність передавача.
1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

До Регламенту аматорського радіозв\01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

До Регламенту аматорського радіозв\Положення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

До Регламенту аматорського радіозв\Керівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

До Регламенту аматорського радіозв\С. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

До Регламенту аматорського радіозв\А. Обстоятельства дела: Истец просил сделать перерасчет на основании ст. 40, ч. 4 ст. 42
Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська

До Регламенту аматорського радіозв\Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

До Регламенту аматорського радіозв\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
Реєстр, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку

До Регламенту аматорського радіозв\Регламенту (для физических лиц). Приложение №1а. Заявление о присоединении...
Приложение №1б. Заявление об аннулировании присоединения к Регламенту (для физических лиц)

До Регламенту аматорського радіозв\Ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги (п п. 10 26)
Моу и выдаче уведомления о направлении ребёнка в моу по форме согласно приложению n 2 к настоящему Административному регламенту (образец...

До Регламенту аматорського радіозв\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск