01 секретаріат


Название01 секретаріат
страница1/12
ТипДокументы
filling-form.ru > Бланки > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Державний архів Донецької області


Примірна номенклатура справ

центральної міської лікарні

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання експертно-

перевірної комісії державного

архіву Донецької області

від 16.05.2013 № 6


Донецьк 2013


Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кіль-кість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому частини) і номер статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01 - СЕКРЕТАРІАТ


01 - 01

Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів і комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров'я. Копії
Доки не мине потреба1

ст. 1-б, 2-б,

3-б

1Що стосуються діяль­ності лікарні – пост.01 - 02

Накази, розпорядження Головного управління охорони здоров'я. Копії
Постійно1

ст. 16-а

1Надіслані до відома - доки не мине потреба

01 - 03

Рішення, розпорядження місцевих органів влади з питань охорони здоров'я. Копії
Доки не мине потреба1

ст. 7-б

1Що стосуються діяль­ності лікарні – пост.

01 - 04

Накази головного лікаря з основної діяльності
Постійно

ст.16-а
01 - 05

Накази головного лікаря з адміністративно- господарських питань
5 років

ст. 16-в
01 - 06

Положення про архівний підрозділ лікарні
Постійно

ст. 39
01 - 07

Положення про експертну комісії лікарні
Постійно

ст. 39
01 - 08

Протоколи засідань експертної комісії лікарні
Постійно

ст. 14-а
01 - 09

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі організації або про усунення серйозних недоліків та зловживань
Постійно

ст. 82-а
01 - 10

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян особистого та другорядного характеру
5 років1

ст. 82-б

1У разі неодноразового звернення – 5 р. після останнього розгляду

01 - 11

Документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки, аналізи) про стан роботи з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян
Постійно

ст. 83-а
01 - 12

Приймально-здавальні акти з усіма додатками (за виключенням інвентаризаційних документів), складені в разі зміни головного лікаря
Постійно

ст. 45-а
01 - 13

Приймально-здавальні акти з усіма додатками (за виключенням інвентаризаційних документів), складені в разі зміни відповідальних виконавців та секретаря лікарні
3 роки1

ст. 45-б

1Після зміни посадових, матеріально відповідальних осіб та секретаря лікарні

01 - 14

Номенклатура справ лікарні
5 років1

ст. 112-а

1Після заміни новими та за умови складення зведених описів справ

01 - 15

Справа фонду (історична довідка, акти приймання-передавання документів, акти, довідки про результати перевіряння наявності і стану документів,акти про вилучення документів до знищення про нестачу й невиправні пошкодження документів, акти про видавання справ у тимчасове користування та інше)
Постійно1

ст. 130

1У разі ліквідації організації пере-даються до державного архіву або архівного відділу міської ради

01 - 16

Паспорт архіву лікарні
3 роки1

ст.131

1Після заміни новим

01 - 17

Описи справ постійного зберігання
Постійно

ст137-а
01 - 18

Описи справ з особового складу
3 роки1

ст. 137-б

1Після знищення справ

01 - 19

Описи справ тривалого (понад 10 років) строку зберігання
3 роки1

ст. 137-б

1Після знищення справ

01 - 20

Листування з організаціями міста та закріпленого району з питань покращення медичної допомоги населенню, адміністративно-господарським питанням
3 роки

ст. 70
01 - 21

Журнал реєстрації наказів головного лікаря з основної діяльності
Постійно

ст. 121-а
01 - 22

Журнал реєстрації наказів головного лікаря з адміністративно-господарських питань
5 років

ст. 121-в
01 - 23

Журнали реєстрації звернень громадян
5 років

ст.124
01 - 24

Журнали реєстрації особистого прийому громадян головним лікарем
3 роки

ст. 125
01 - 25

Реєстраційні журнали, картки вхідної кореспонденції
3 роки

ст. 122
01 - 26

Реєстраційні журнали, картки вихідної кореспонденції
3 роки

ст. 122
01 - 27

Журнали реєстрації телефонограм, факсограм, електронних повідомлень
1 рік

ст. 126
01 - 28

Журнал обліку надходження та вибуття документів з архіву
До ліквідації організації

ст. 139
01 - 29

Журнал реєстрації архівних довідок, копій та витягів з документів
5 років

ст. 141
01-30

Журнал реєстрації видачі документів з архіву
1 рік1

ст. 140

1Пі­с­ля закінчення журна­лу та пове­рнен­ня документ-тів до архі­ву

01-31

Номенклатура справ відділу
3 роки1

ст. 112-в

1Після заміни новими та за умови передаван ня справ до архів. підрозділу лікарні
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск