Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569


Скачать 256.66 Kb.
НазваниеЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
страница1/3
ТипДокументы
filling-form.ru > бланк заявлений > Документы
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 569
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1177)

ПОРЯДОК
електронного адміністрування
податку на додану вартість

1. Цей Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі — податок), особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних (далі — розрахунки коригування) у такій системі, а також механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Система електронного адміністрування податку запроваджується поетапно:

на перехідний період (до 1 липня 2015 р.) — у тестовому режимі;

із зазначеної дати — на постійній основі.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

рахунок у системі електронного адміністрування податку (далі — електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку;

спеціальний рахунок — рахунок, відкритий у банку та/або органі Казначейства сільськогосподарськими підприємствами — суб’єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, передбаченого статтею 209 Податкового кодексу України (далі — суб’єкт спеціального режиму оподаткування), для акумулювання сум податку, що нараховуються на вартість поставлених/наданих ними сільськогосподарських товарів/послуг.

3. Періодичність, структура та формат обміну інформацією і реєстрами платників податку, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування податку, визначаються ДФС та Казначейством.

4. Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично на безоплатній основі.

Платникам податку — суб’єктам спеціального режиму оподаткування додатково Казначейством автоматично на безоплатній основі відкриваються:

електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання/надання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначених пунктом 209.19 статті 209 Податкового кодексу України (далі — Кодекс);

електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених пунктом 209.19 статті 209 Кодексу;

електронні рахунки, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на їх спеціальні рахунки, для здійснення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної пунктом 209.19 статті 209 Кодексу.

Платникам податку — сільськогосподарським підприємствам, які відповідають пункту 209.18 статті 209 Кодексу, додаткові електронні рахунки не відкриваються.

5. Електронні рахунки (в тому числі додаткові електронні рахунки, зазначені в абзацах третьому — п’ятому пункту 4 цього Порядку (далі — додаткові електронні рахунки) відкриваються виключно на підставі реєстру платників податку, який ДФС надсилає Казначейству:

не раніше ніж за один робочий день до дати реєстрації особи платником податку — для відкриття електронних рахунків;

не раніше ніж за один робочий день до дати реєстрації платника податку суб’єктом спеціального режиму оподаткування — для відкриття додаткових електронних рахунків.

У таких реєстрах зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та дата реєстрації його платником податку.

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників податку, зареєстрованих до 1 лютого 2015 р. — 1 лютого 2015 р.).

Платникам податку, які станом на другий робочий день з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” (далі — Закон) зареєстровані суб’єктами спеціального режиму оподаткування, додаткові електроні рахунки відкриваються не пізніше ніж протягом другого робочого дня з дня набрання чинності Законом.

Датою початку здійснення операцій з використанням додаткових електронних рахунків є дата реєстрації платника податку суб’єктом спеціального режиму оподаткування.

Для платників податків — суб’єктів спеціального режиму оподаткування до другого робочого дня з дня набрання чинності Законом датою початку здійснення операцій з використанням додаткових електронних рахунків є:

операцій із зарахування коштів на такі рахунки — другий робочий день з дня набрання чинності Законом;

операцій з перерахування коштів з таких рахунків відповідно до пункту 23 цього Порядку — 20 календарний день з дня набрання чинності Законом.

6. Казначейство відповідно до вимог статті 69 Кодексу надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка/додаткового електронного рахунка у день відкриття рахунка. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронних рахунків.

7. У разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

У разі анулювання реєстрації платника податку — суб’єкта спеціального режиму оподаткування або виключення його з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування його додаткові електронні рахунки, на яких відсутні кошти, закриваються не раніше ніж протягом наступного робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.

Для закриття електронного рахунка (в тому числі додаткового електронного рахунка) ДФС надсилає Казначейству реєстр платників податку, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), індивідуальний податковий номер платника податку та сума податку, що підлягає перерахуванню до бюджету.

На підставі такого реєстру Казначейство перераховує суми податку до бюджету, в тому числі суми податку, зараховані на додаткові електронні рахунки і не списані з рахунка станом на наступний робочий день з дня анулювання реєстрації платника податку — суб’єкта спеціального режиму оподаткування або виключення його з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування.

Повідомлення про закриття електронних рахунків Казначейство надсилає ДФС у день закриття такого рахунка.

8. У разі повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий електронний рахунок.

9. Платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі на суму податку ( Накл), обчислену за такою формулою:

Накл=  НаклОтр +  Митн +  ПопРах +  Овердрафт –  НаклВид –  Відшкод –  Перевищ,

де  НаклОтр — загальна сума податку за отриманими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних, складених за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 липня 2015 р., а також розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 р. та зареєстрованих в Реєстрі, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 р., що підлягали наданню покупцям — платникам податку;

Митн — загальна сума податку, сплаченого платником податку безпосередньо або через уповноважену особу під час ввезення товарів на митну територію України, що визначається на підставі даних митних декларацій з урахуванням змін, внесених відповідно до аркушів коригування та додаткових декларацій, оформлених згідно із статтею 261 Митного кодексу України, виходячи із сум податку, сплачених починаючи з 1 липня 2015 р. під час ввезення товарів на митну територію України. Під час проведення розрахунку показника Митн застосовуються документи (митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 р.;

ПопРах — загальна сума поповнення з поточного рахунка платника його електронного рахунка, в тому числі додаткових електронних рахунків.

Під час обчислення показника ПопРах не застосовуються суми, зараховані на електронні рахунки платників з додаткових електронних рахунків.

У разі проведення органами Казначейства розрахунків платника податку з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до закону про Державний бюджет України в рахунок погашення заборгованості з податку, в поповнення електронного рахунка враховується в межах проведених розрахунків з податку сума зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань такого платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати за якими настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, за коригуючими реєстрами.

Інформація про проведення таких розрахунків з податку надається Казначейством до ДФС у розрізі платників податку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати проведення таких розрахунків.

На підставі інформації про проведення розрахунків, отриманої від Казначейства, ДФС формує та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання такої інформації надсилає Казначейству коригуючі реєстри у межах залишку узгоджених податкових зобов’язань платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати за якими настав, але не більше суми проведених розрахунків.

У день отримання коригуючих реєстрів Казначейство зменшує залишок узгоджених податкових зобов’язань платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати за якими настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, та повідомляє про це ДФС.

ДФС на підставі інформації про зменшення залишку узгоджених податкових зобов’язань платника податку, не сплачених до бюджету, строк сплати за якими настав, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання такої інформації збільшує суму поповнення електронного рахунка такого платника податку на суму такого зменшення;

ΣОвердрафт — сума середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені (розстрочені, відстрочені), а також задекларовані платником — суб’єктом спеціального режиму оподаткування.

Показник ΣОвердрафт щокварталу (протягом перших шести робочих днів такого кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені (розстрочені, відстрочені), а також задекларовані платником — суб’єктом спеціального режиму оподаткування. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.

Платникам податку, які станом на 1 січня 2016 р. зареєстровані платниками податку менш як 12 звітних (податкових) місяців, а також платникам, зареєстрованим платниками податку після 1 січня 2016 р., — таке збільшення здійснюється протягом перших шести робочих днів кварталу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців;

НаклВид — загальна сума податку за виданими платником податку податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими у Реєстрі, яка визначається на підставі даних таких податкових накладних за операціями, дата виникнення податкових зобов’язань за якими припадає на податковий період починаючи з 1 липня 2015 р., а також розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 р. та зареєстрованих в Реєстрі, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 р., що підлягали наданню покупцям — платникам податку;

Відшкод — загальна сума податку, заявлена платником податку до бюджетного відшкодування, що визначається на підставі задекларованих до відшкодування сум від’ємного значення податку, розрахованих за операціями, здійсненими після 1 липня 2015 р., згідно з податковими деклараціями з податку та уточнюючими розрахунками до них, поданими контролюючому органу, починаючи з податкової звітності за:

липень 2015 р. — для платників податку, що застосовують місячний звітний період;

III квартал 2015 р. — для платників податку, що застосовують квартальний звітний період.

Показник Відшкод підлягає коригуванню за результатами перевірок;

Перевищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі, яка визначається як різниця між:

сумами податкових зобов’язань за операціями з постачання/надання товарів/послуг та отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, здійсненими після 1 липня 2015 р., та їх подальшого коригування згідно із статтею 192 Кодексу, задекларованими платником у податкових деклараціях з податку (поданих контролюючому органу починаючи з податкової звітності за липень 2015 р. для платників податку, що застосовують місячний звітний період, за III квартал 2015 р. — для платників податку, що застосовують квартальний звітний період) з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них;

сумами податку, зазначеними платником податку в податкових накладних, що складені за такими операціями (в тому числі податкових накладних, які не видаються отримувачу, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України), здійсненими після 1 липня 2015 р., та розрахунків коригування, складених починаючи з 1 липня 2015 р. та зареєстрованих в Реєстрі, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року.

Реєстрація в Реєстрі податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 1 липня 2015 р., здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 9 цього Порядку.

Для платників податку, які застосовують касовий метод податкового обліку відповідно до пункту 187.10 статті 187 Кодексу, під час проведення розрахунку суми Σ
  1   2   3

Похожие:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 icon01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconПоложення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconС. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconЗакон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 11. 02. 98 №113/98-вр
Инструкция устанавливает единый порядок приемки, транспортировки, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов, проведения учетно-расчетных...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconПриказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от...
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 г. N 569

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconКонкурс №569/окэ-оао «Арена-2000»
Э-оао «Арена-2000»/14/рярс (далее – открытый выполнение комплекса работ по строительству спортивного зала «сухой» разминки с инженерными...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconКерівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconОферта
...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconОферта
...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569 iconІнформація про попит на робочу силу (вакансії)
Юридичні особи, а також фізичні особи –підприємці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від місцезнаходження

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск