До Регламенту аматорського радіозв'язку України


НазваниеДо Регламенту аматорського радіозв'язку України
страница2/7
ТипРегламент
1   2   3   4   5   6   7
Види зв’язку


Позначення

Призначення та основні характеристики

CW

Телеграфія – передача текстових повідомлень із використанням коду Морзе.

А1 – амплітудна телеграфія; F2 – тональна телеграфія із застосуванням частотної маніпуляції.

Необхідна ширина смуги випромінювання не більше 100 Гц

SSB

АМ

FM

Телефонія – передача мовних повідомлень в аналоговому вигляді.

J3E – одна бічна смуга (SSB) з подавленою несівною та необхідною шириною смуги випромінювання не більше 2,7 кГц;

F3E – частотна модуляція (FM) з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 6,0 кГц на частотах нижче 30 МГц та 20 кГц на частотах вище 30 МГц;

А3E – двополосна телефонія з використанням несівної (АМ) з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 6,0 кГц

SSTV

Передача зображень – передача відеоінформації.

J2F – з необхідною шириною смуги випромінювання не більше 2,7 кГц

DIGI

MGM

Передача сигналів з цифровими методами модуляції (RTTY, PSK31, PSK63, MT63, Hell та інші).

F1B – безпосередня частотна маніпуляція несівної частоти передавача з використанням двох частот;

F2B – модуляція FM передавача двома звуковими тонами;

J2B – модуляція SSB передавача двома звуковими тонами (RTTY);

F1D – передача даних шляхом безпосередньої частотної маніпуляції несівної з використанням декількох частот, що чергуються;

F2D – передача даних шляхом модуляції FM передавача декількома звуковими тонами, що чергуються;

J2D – передача даних шляхом модуляції SSB передавача декількома звуковими тонами, що чергуються

ІВР

Міжнародний проект радіоаматорських „маяків”.

А1 – амплітудна телеграфія з необхідною шириною смуги випромінювання 100 Гц

SAT

Зв'язок з використанням штучних супутників Землі.

Щільність потоку випромінювання космічних станцій АСС біля поверхні Землі не повинна перевищувати мінус 110 дБВт/кв.м

ЕМЕ

Зв'язок з використанням Місяця як пасивного ретранслятора10


Продовження додатка 2Таблиця 8

Дозволені смуги частот, максимальні рівні вихідної потужності,

види зв’язку ретрансляторів, радіомаяків та спортивних аматорських радіостанцій (АРС)


Смуга частот, МГц

Вихiдна потуж-нiсть, Вт

Позначення виду зв’язку

Примiтки

1

2

3

4

Ретранслятори аматорського радіозв’язку

145,000-145,800-

15

FM

1. Крок сітки між каналами "R" - 25 кГц.

2. Відстань між каналами "R" та "RX"-12,5 кГц.

3. Частота передачі ретранслятора вища за частоту прийому на 600 Гц.

4. Частота прийому каналу R0 - 145,000 МГц.

5. Частота прийому каналу R0Х - 145,0125 МГц.

6. Канал R8 (частота передачі 145,800 МГц)

бажано не застосовувати

433,000-434,975-

5

FM

1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц.

2. Частота передачі ретранслятора каналiв "RU368 - RU398" вища за частоту прийому на 1,6 МГц.

3. Частота прийому каналу RU368 (RU0) - 433,000 МГц.

4. Частота прийому каналу RU398 (RU15) - 433,375 МГц

431,050-439,400-

5

FM

1. Крок сітки мiж каналами - 25 кГц.

2. Частота передачі ретранслятора каналiв "RU692 - RU752" вища за частоту прийому на 7,6 МГц.

3. Частота прийому каналу RU692 - 431,050 МГц.

4. Частота прийому каналу RU752 - 431,800 МГц

Радiомаяки аматорського радіозв’язку

28,199-28,201

5

CW
144,110-

144,150-

5

CW, MGM

MGM - з необхiдною шириною смуги випромінювання не бiльше 500 Гц (500Н)

432,400-432,490-

5

CW, MGM

MGM - з необхiдною шириною смуги випромінювання не бiльше 500 Гц (500Н)

П
11
родовження додатка 2

Продовження таблиці 81

2

3

4

Радiопередавачi для спортивної пеленгацiї

3,500-

3,650-

5

CW
3,600-

3,650-

5

AM
144,035-

145,800-

5

CW
144,500-145,500-

5

AM
Радiостанцiї для комплексних аматорських змагань

1,840-

2,000-

5

CW
1,860-

2,000-

5

SSB
3,500-

3,650-

5

CW
3,600-

3,650-

5

SSB


П
12
родовження додатка 2


Таблиця 9

Норми на рівні

побічних випромінювань


Діапазон основних частот, МГц

Вихідна потужність, Вт

Нормовані рівні

9 кГц – 30 МГц

для всіх рівнів потужності

40 дБ; 50 мВт

30 – 235 МГц

до 25

40 дБ; 25 мкВт

більше 25

60 дБ; 1 мВт

235 – 960 МГц

до 25

40 дБ; 25 мкВт

більше 25

60 дБ; 20 мВт

960 МГц – 17,7 ГГц

до 10

100 мкВт

більше 10

50 дБ; 100 мВт


Додаток 3

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців

(з урахуванням звіту ERС REPORT 32)
а) Технічний зміст

Розділ 1. Теорія електрики, електромагнітного поля та радіозв’язку

  1. Провідність:

провідник, напівпровідник і діелектрик;

струм, напруга та опір;

одиниці виміру ампер, вольт і ом;

закон Ома ;

електрична потужність ;

одиниця виміру ват.

  1. Джерела (електрики):

батарея та мережа живлення.

  1. Радіохвилі:

радіохвилі як електромагнітні хвилі;

швидкість розповсюдження та її зв'язок із частотою й довжиною хвилі;

поляризація;

частота;

одиниця виміру герц.

  1. Звукові й цифрові сигнали:

звукові сигнали;

цифрові сигнали.

  1. Модульовані сигнали (переваги й недоліки):

амплітудної модуляції;

модуляції однієї бічної смуги частот;

частотної модуляції;

несуча, бічні смуги та ширина смуги частот.

  1. Потужність:

DC – вхідна потужність постійного струму та RF – вихідна радіочастотна потужність.
Розділ 2. Компоненти

 1. Резистор:

опір;

одиниця виміру ом;

розсіювана потужність;

кольоровий код;

послідовні й паралельні з’єднання резисторів.

 1. Конденсатор:

ємність;

одиниця виміру фарад;
П
2
родовження додатка 3
використання конденсаторів постійної ємності та конденсаторів змінної ємності: повітряний, зі слюди, пластмасовий, керамічний та електроліти-чний;

паралельне з’єднання конденсаторів.

 1. Котушка індуктивності:

одиниця виміру генрі.

 1. Призначення та застосування перетворювачів:

перетворювачі (застосування).

 1. Діод:

призначення та застосування діодів;

випрямний діод, стабілітрон.

 1. Tранзистор:

знати, що транзистор може використовуватися як підсилювач або генератор.

 1. Резонансні контури:

функції послідовних і паралельних резонансних контурів.
Розділ 3. Схеми

Фільтри

призначення фільтрів (нижніх частот, верхніх частот, смугових і смугових режекторних фільтрів та їх застосування).

Розділ 4. Приймачі

 1. Типи:

супергетеродинний приймач з одним перетворенням частоти;

приймачі із прямим підсиленням або прямим перетворенням.

 1. Блок-схеми:

CW-приймач (A1A);

AM-приймач (A3E);

SSB-приймач (J3E);

FM-приймач (F3E).

 1. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування блок-схем):

підсилювач ВЧ;

генератор (постійний та змінний);

змішувач;

підсилювач ПЧ;

детектор;

генератор частоти биття (BFO);

підсилювач НЧ;

джерело живлення;

подавлювач шумів (тільки призначення).
Розділ 5. Передавачі

  1. Блок-схеми:

П
3
родовження додатка 3
CW-передавач (A1A);

SSB-передавач (J3E);

FM-передавач (F3E).

  1. Призначення та робота таких етапів (тільки трактування блок-схем):

генератор (на кварцовому кристалі і такий, що перестроюється (VFO));

буферний каскад;

збуджувач;

помножувач частоти;

підсилювач потужності;

вихідний фільтр (П-образний);

частотний модулятор;

SSB-модулятор;

джерело живлення.

  1. Характеристики передавачів (простий опис):

стабільність частоти;

ширина смуги частот;

бічні смуги випромінювання;

вихідна потужність;

паразитні випромінювання і гармоніки.
Розділ 6. Антени та лінії передач

 1. Типи антен (тільки фізична конструкція, характеристики направленності та поляризація):

напівхвильова антена з центральним живленням;

антена з кінцевим живленням;

чвертьхвильова вертикальна антена типу „ground plane”;

антена з пасивними елементами типу “Yagi”;

потужність випромінювання (ефективна випромінювальна потужність ERP, ефективна ізотропно-випромінювальна потужність EIRP).

 1. Способи живлення антени:

коаксіальний кабель і двопроводова лінія передачі (переваги та недоліки, конструкція та використання).

 1. Узгодження

блоки настроювання антени (тільки призначення).
Розділ 7. Частотний спектр і розповсюдження (тільки простий опис):

іоносферні шари;

плив іоносферних шарів на розповсюдження КХ;

завмирання;

тропосфера;

вплив погодних умов на розповсюдження ДВЧ (VHF) / УВЧ (UHF);

цикл сонячних плям і його вплив на радіозв'язок;

КХ (HF), ДВЧ (VHF), УВЧ (UHF) діапазони частот;

взаємозв'язок між частотою й довжиною хвилі.

П
4
родовження додатка 3

Розділ 8. Виміри

 1. Проведення вимірів:

постійної й змінної напруги;

постійного і змінного струму;

опору;

потужності постійного струму та радіочастотної потужності;

частоти.

 1. Вимірювальні прилади

проведення вимірів з використанням:

багатодіапазонного вимірювального пристрою (цифрового і аналогового);

вимірювача коефіцієнта стоячої хвилі;

абсорбціонного хвилеміра;

еквівалента штучного навантаження.
Розділ 9. Завади та завадостійкість

  1. Завади в електронному устаткуванні:

завади корисним сигналам телебачення, передачам у метровому діапазоні та радіомовленню;

завади аудіосистемам.

  1. Причина завад в електронному устаткуванні:

побічні випромінювання передавача (паразитне випромінювання, гармоніки);

небажаний вплив на устаткування (через вхід антени приймача, іншими шляхами (мережа живлення, гучномовець, з’єднувальні проводи)).

  1. Заходи щодо запобігання і мінімізації завад:

фільтрація з боку радіоаматорської станції;

фільтрація на пристрої, що піддавалися впливу завад;

розв'язка;

екранування;

рознесення передавальних і телевізійних антен;

запобігання використанню антени з кінцевим живленням;

заземлення;

соціальні впливи (гарні стосунки із сусідами).
Розділ 10. Безпека

  1. Людське тіло:

наслідки ураження електричним струмом;

запобіжні заходи від ураження електричним струмом.

  1. Джерела живлення від мережі:

різниця між фазою, нулем і заземленням (кольоровий код);

важливість доброго заземлення;

швидкодіючі та повільнодіючі запобіжники, розмірність запобіжників.

  1. Небезпека:

високі напруги;

заряджені конденсатори.

П
5
родовження додатка 3

  1. Блискавка:

небезпека;

захист;

заземлення устаткування;
б) Національні й міжнародні правила експлуатації та процедури

Розділ 1. Фонетична абетка:


A

ALPHA

N

NOVEMBER

B

BRAVO

O

OSCAR

C

CHARLIE

P

PAPA

D

DELTA

Q

QUEBEC

E

ECHO

R

ROMEO

F

FOXTROT

S

SIERRA

G

GOLF

T

TANGO

H

HOTEL

U

UNIFORM

I

INDIA

V

VICTOR

J

JULIETT

W

WHISKEY

K

KILO

X

X-RAY

L

LIMA

Y

YANKEE

M

MIKE

Z

ZULU


Розділ 2. Q-код:

Код

Питання

Відповідь

QRK

яка розбірливість моїх сигналів?

розбірливість Ваших сигналів...

QRM

чи створює вам хтось завади?

мені створює завади...

QRN

чи піддаєтеся Ви атмосферним завадам?

мені заважають атмосферні завади

QRO

чи належить мені збільшити потужність передавача?

збільшіть потужність передавача

QRP

чи належить мені знизити потужність передавача?

зменшіть потужність передавача

QRS

чи належить мені передавати повільніше?

передавайте повільніше

QRT

чи належить мені припинити передачу?

припиніть передачу


QRZ

хто мене викликає?

Вас викликає...

QRV

Ви готові?

я готовий

QSB

чи загасають мої сигнали?

Ваші сигнали загасають

QSL

чи можете Ви підтвердити прийом?

підтверджую прийом

QSO

чи можете Ви зв'язатися з... безпосередньо?

я можу зв'язатися з...

безпосередньо

QSY

чи належить мені перейти на іншу частоту?

перейдіть на іншу частоту

6


Продовження додатка 3


QRX

коли Ви знову вийдете на зв'язок?

я знову вийду на зв'язок о... годині на частоті ... кГц (або MГц)

QTH

на якій широті й довготі Ви перебуваєте

моє місцезнаходження на широті..., довготі...


Розділ 3. Робочі абревіатури, які використовуються в радіоаматорській службі:


BK

сигнал, який використовується для переривання передачі

CQ

загальний виклик всім станціям

CW

телеграфна передача (незатихаючі коливання)

DE

від (використовується для відокремлення позивного сигналу станції, яку викликають, від позивного сигналу станції, яка викликає)

K

передавайте

MSG

повідомлення

PSE

будь ласка

R

прийнятий

RX

приймач

TX

передавач

UR

ваш


Розділ 4. Позивні сигнали:

розпізнавання аматорської станції;

для чого призначені позивні;

структура позивних;

національні префікси;
в) Національні й міжнародні норми, що стосуються радіоаматорської служби й радіоаматорської супутникової служби

Розділ 1. Регламент радіозв’язку МСЕ (ITU):

визначення радіоаматорської й радіоаматорської супутникової служб;

визначення радіоаматорської станції;

стаття 25;

статус радіоаматорської та радіоаматорської супутникової служб;

райони МСЕ (ITU) для радіозв'язку.
Розділ 2. Норми СЕРТ:

рекомендація ECC (05) 06;

тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах-членах СЕРТ;

тимчасове використання радіоаматорських станцій у країнах, що не є членами СЕРТ, які беруть участь у системі надання дозвільних документів СЕРТ радіоаматорів-початківців.

П
7
родовження додатка 3
Розділ 3. Положення національних законів, регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ:

національні закони;

положення регламенту та умови дозвільних документів СЕРТ;

демонстрація знань щодо занесення даних до журналу;

ведення апаратного журналу;

призначення апаратного журналу;

реєстрація даних у апаратному журналі.

Додаток 4

до Регламенту аматорського радіозв'язку України
Екзаменаційна програма

для операторів АРС першої та другої категорій

(для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC)

з урахуванням рекомендації T/R 61-02).
a) Технічний зміст

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

До Регламенту аматорського радіозв\01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

До Регламенту аматорського радіозв\Положення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

До Регламенту аматорського радіозв\Керівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

До Регламенту аматорського радіозв\С. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

До Регламенту аматорського радіозв\А. Обстоятельства дела: Истец просил сделать перерасчет на основании ст. 40, ч. 4 ст. 42
Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська

До Регламенту аматорського радіозв\Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

До Регламенту аматорського радіозв\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
Реєстр, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку

До Регламенту аматорського радіозв\Регламенту (для физических лиц). Приложение №1а. Заявление о присоединении...
Приложение №1б. Заявление об аннулировании присоединения к Регламенту (для физических лиц)

До Регламенту аматорського радіозв\Ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги (п п. 10 26)
Моу и выдаче уведомления о направлении ребёнка в моу по форме согласно приложению n 2 к настоящему Административному регламенту (образец...

До Регламенту аматорського радіозв\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск