До Регламенту аматорського радіозв'язку України


НазваниеДо Регламенту аматорського радіозв'язку України
страница1/7
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6   7
Додаток 1

до Регламенту аматорського радіозв'язку УкраїниНАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР РАДІОЧАСТОТ

NATIONAL COMMISSION FOR COMMUNICATIONS REGULATION OF UKRAINE

UKRAINIAN STATE CENTRE OF RADIO FREQUENCIESУКРАЇНА

UKRAINE

ДОЗВІЛ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ АМАТОРСЬКОЇ РАДІОСТАНЦІЇ

AMATEUR RADIOSTATION LICENCE

LICENCE D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DE STATION DE RADIOAMATEUR

DIE AMATEURFUNKSTELLE BETRIEBSERLAUBNIS

№ __________________


Особа, якій надано даний дозвіл, має право на експлуатацію індивідуальної аматорської радіостанції __________ категорії.

The possessor of this licence has the right to operate the ____________ class amateur radiostation for personal use.

Le possesseur de la présente licence a le droit d’exploitation individuelle de station de radioamateur de ________________ classe.

Der Betriebserlaubnis Besitzer hat des Reht die Amateurfunkstelle auf ___________ klasse für persönlich Benutzung zu betrieb.

Даний дозвіл відповідає CEPT RADIO AMATEUR LICENCE

This licence corresponds with CEPT R. A. L.

Le présente licence correspond à CEPT R. A. L.

Diese Betriebserlaubnis übereinstimmen mit CEPT R. A. L.


Прізвище:__________________

Ім’я : ______________________

По батькові: ________________

Surname/Nom/Vorname:___________

Name/Prénom/Zuname: __________

Позивний сигнал:

Call sign/indicatif/Das Rufzeichen:____________
Адреса встановлення станції/Radiostation location/Emplacement date de station radioamateur/Die Localisierung Adresse:

________________________________________________________________________________________________________________

Власнику дозволу надається право на тимчасове використання аматорської радіостанції в країнах, які визнають (використовують) Рекомендацію

СЕПТ T/R 61 – 01

This license holder is entitled to carry and use an amateur radio station temporarily in the countries which have implemented CEPT Recommendation T/R 61 – 01

Le titulaire de la licence a le droit d'tiliser temporaire la station de radioamateur dans les payes utilisant la Recommendation CEPT T/R 61-01

Der Betriebserlaubnis Besitzer hat des Reht für des zeitweiligen Betriebs der Amateurfunkstelle in des Landes, dennen CEPT Empfehlung T/R 61 – 01 efüllenden


Смуги радіочастот та види зв’язку, які визначені для використання аматорської радіостанції в Україні

The frequency bands and trypes of communication determined for use of amateur radio statoin in Ukraine

Les bandes de fréquences et types de la communications qui sont determinés pour l'utilization de la stasion damateur a l'Ukraine

Das Frequenzband und die Bindungsformen bestimmt für die Amateurfunkstelle betrieben in Ukraine


Тип РЕЗ/

Type of REF/

Type de REF/

Der RЕM Typ

Заводський номер/

Numéro de fabrication/

Serial number/

Die Fabriknumme

Смуги частот (МГц)/

Frequency band (MHz)/

Bande de frequences (MHz)/

Die Frequenzbandes (MHz)

Потужність (Вт)/

Power(W)/

Puissance (W)/

Die Leistung

Види зв’язку/

Communications Types/ Espèces de communications/

Die BindungsformДата видачі/Date of issue/date de délivrance/Ausstellungsdatum:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________________________

Термін дії/Valid till/date d’expiration/Laufzeit:

_________________________________________
Український державний центр радіочастот

Ukrainian State Centre of Radio Frequencies


Проспект Перемоги, 15-й км, м. Київ, 03179

15 km, pr. Peremogy, 03179 Kyiv, Ukraine

Тлф/phone +38 (044) 422-81-03

Факс/Fax +38 (044) 422-81-81

E-mail: centre@ucrf.gov.ua

Начальник

Head /Chef

М.П./ Officisal stamp / Cacet official / der Stempel

______________________________________

(підпис / signature / signatures / die signatur)

____________________________________

(прізвище / surname / nom / vorname)Додаток 2

до Регламенту аматорського радіозв'язку України


Назва параметра

Значення відповідно до режимів роботи

незатухаючі коливання (CW) Морзе
10–50 Бод

незатухаючі коливання (CW) Морзе
< 20 Бод (земля-місяць-земля)

повільні

коливання Морзе
≤ 1 Бод

Смуга частот (МГц)

1,8–7,3

10,1–29,7

50–450

902–47 200

144

432

1 296

0,136

Клас випромінювання

150HA1A

150HJ2A

150HA1A 150HJ2A

150HA1A 150HJ2A

150HA1A 150HJ2A

50H0A1A
50H0J2A

50H0A1A
50H0J2A

50H0A1A
50H0J2A

1H00A1B
1H00J2B

Потужність передавача (дБВт)1

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

17–31,7

23

Втрати у фідерній лінії (дБ)

0,2

0,3–0,9

1–2

0–10

1–2

1–2

1–4

0.0

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі)

20–15

10–21

0–26

10–40

20–26

20–26

25–40

22

Е.і.в.п. (дБВт)

17,2–46,5

7,3–52,4

2–55

1–45

38–55

38–55

68

1

Тип поляризації

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Вертикальна

Ширина смуги пропускання тракту ПЧ приймача (кГц)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)2

13

7–13

0,5–2

1–7

1

1

1

13

1 Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

2 У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.Таблиця 1

Характеристики аматорських систем для амплітудної маніпуляції Морзе

2

Продовження додатка 2

Таблиця 2

Характеристики аматорських систем для вузькосмугової телеграфії з прямим знакодрукуванням

Назва параметра

Значення відповідно до режимів роботи(1)

PSK31
31 Бод

NBDP
50 Бод

PACTOR 2

PACTOR 3

CLOVER 2000

MFSK16

Смуга частот (МГц)

1,8–29,7

1,8–29,7

1,8–29,7

1,8–29,7

1,8–29,7

1,8–29,7

Клас випромінювання

60H0J2B

250HF1B

375HJ2D

2K20J2D

2K00J2D
2K00J2B

316HJ2D
316HJ2B

Потужність передавача (дБВт) (2)

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

Втрати у фідерній лінії (дБ)

0,2–0,9

0,2–0,9

0,2–0,9

0,2–0,9

0,2–0,9

0,2–0,9

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі)

20–21

20–21

20–21

20–21

20–21

20–21

Е.і.в.п. (дБВт)

17,2–46,5

17,2–52,5

17,2–52,5

17,2–52,5

17,2–52,5

17,2–52,5

Поляризація антени

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Ширина ПЧ приймача (кГц)

0,5

0,5

0,5

2,7

2,4

0,5

Коефіцієнт шуму приймача (дБ)(3)

7–13

7–13

7–13

7–13

7–13

7–13

(1) PSK31 – це система, що використовує фазову маніпуляцію (ФМН) зі швидкістю 31,1 Бод. PACTOR 2 – це система, що використовує диференційну ФМН (ДФМН) модуляцію зі швидкостями, що змінюються залежно від умов. PACTOR 3 – це система передачі даних з потенційною швидкістю обробки до 5,2 кбіт/с. CLOVER 2000 – це цифрова система передачі даних зі швидкістю до 5,2 кбіт/с. MFSK16 – це система передачі даних, що використовує 16 тональну частотну маніпуляцію (ЧМН) і пряме виправлення помилок (ПВП).

(2) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(3) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.


П
3
родовження додатка 2

Таблиця 3

Характеристики аматорських аналогових радіотелефонних систем

Назва параметра

Значення відповідно до режимів роботи

радіотелефонний зв'язок на одній бічній смузі (ОБС)

радіотелефонний зв'язок

Смуга частот (МГц)

1,8–7,3

10,1–29,7

50–450

902–47 200

50–450

902–47 200

Клас випромінювання

2K70J3E

2K70J3E

2K70J3E

2K70J3E

11K0F3E
16K0F3E
20K0F3E

11K0F3E

16K0F3E

20K0F3E

Потужність передавача (дБВт) (1)

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

3–31,7

Втрати у фідерній лінії (дБ)

0,2

0,3–0,9

1–2

0–10

1–2

0–10

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі)

20–15

10–21

0–23

0–40

0–26

0–40

Е.і.в.п. (дБВт)

16,8–46,5

7,3–52,4

2–53,7

1–45

2–55

1–45

Поляризація антени

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Ширина ПЧ приймача (кГц)

2,7

2,7

2,7

2,7

9
15

9
15

Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (2)

13

7–13

0,5–2

1–7

0,5–2

1–7

(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.


П
4
родовження додатка 2

Таблиця 4

Характеристики аматорських цифрових радіотелефонних та мультимедійних систем

Назва параметра

Значення відповідно до режимів роботи

цифровий радіотелефонний зв'язок

цифровий радіотелефонний зв'язок і мультимедіа

Смуга частот (МГц)

1,8–7,3

10,1–29,7

50–450

1 240–1 300

5 650–10 500

Клас випромінювання

2K70J2E

2K70J2E

2K70J2E
5k76G1E
8K10F1E

2K70G1D
6K00F7D
16K0D1D
150KF1W

2K70G1D
6K00F7D
16K0D1D
150KF1W
10M5F7W

Потужність передавача (дБВт) (1)

3–31,7

3–31,7

3–31,7

1–10

3

Втрати у фідерній лінії (дБ)

0,2

0,3–0,9

1–2

1–3

1–6

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі)

20–15

10–21

0–26

30

36

Е.і.в.п. (дБВт)

16,8–46,5

7,3–52,4

2–55

39

38

Поляризація антени

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна

Горизонтальна, вертикальна

Горизонтальна, вертикальна

Ширина ПЧ приймача (кГц)

2,7

2,7

2,7
5,76
8,1

2,7

6

16

130

2,7

6

16

130

10 500

Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (2)

13

7–13

1

2

2

(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.5

Продовження додатка 2

Таблиця 5

Характеристики аматорських супутникових систем напрямку земля-космос

Режим роботи

Незатухаючі коливання (CW) Морзе, 10–50 Бод

Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані

Смуга частот (МГц)

28

144–5 670

10 450–24 050

28

144–5 670

10 450–24 050

Клас випромінювання

150HA1A
150HJ2A

150HA1A
150HJ2A

150HA1A
150HJ2A

2K70J3E
2K70J2E
16K0F3E

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D

Потужність передавача (дБВт) (1)

0–20

0–20

0–13

0–20

0–20

0–13

Втрати у фідерній лінії (дБ)

0,2–1,5

0,2–3

0,2–3

0,2–1,5

0,2–3

0,2–3

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі)

–2–10

–2–27

–2–31

–2–10

–2–27

–2–31

Е.і.в.п. (дБВт)

10–29

10–45

10–42

10–29

10–45

10–42

Поляризація антени

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Ширина ПЧ приймача (кГц)

0,4

0,4

0,4

2,7
16

2,7

16

50

100

2,7

16

50

100

Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (2)

3–10

1–3

1–7

3–10

1–3

1–7

(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.6

Продовження додатка 2

Таблиця 6

Характеристики аматорських супутникових систем напрямку космос-земля

Режим роботи

Незатухаючі коливання (CW) Морзе, 10  50 Бод

Радіотелефонний зв'язок на ОБС, цифровий радіотелефонний зв'язок, дані

Смуга частот (МГц)

28

144–5 850

10 450–24 050

28

144–5 850

10 450–24 050

Клас випромінювання

150HA1A
150HJ2A

150HA1A
150HJ2A

150HA1A
150HJ2A

2K70J3E
2K70J2E
16K0F3E

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D

2K70J3E
16K0F3E
44K2F1D
88K3F1D

Потужність передавача (дБВт) (1)

10

10

10

10

10

0–10

Втрати у фідерній лінії (дБ)

0,2–1

0,2–1

0,2–1

0,2–1

0,2–1

0,2–1

Коефіцієнт підсилення передавальної антени (дБі)

0

0–6

0–6

0

0

0–6

Е.і.в.п. (дБВт)

9

9–15

9–15

9

9–15

9–15

Поляризація антени

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Горизонтальна, вертикальна,
ліва кругова поляризація, права кругова поляризація

Ширина ПЧ приймача (кГц)

0,4

0,4

0,4

2,7

16

2,7

16

50

100

2,7

16

50

100

Коефіцієнт шуму приймача (дБ) (2)

3–10

1–3

1–7

3–10

1–3

1–7

(1) Максимальна потужність передавача визначається відповідно до пунктів 3.7 та 3.12 цього Регламенту.

(2) У радіоприймачах, що використовують смуги радіочастот вище 50 МГц, допускається використання попередніх підсилювачів з низьким рівнем шуму.П
7
родовження додатка 2

Tаблиця 7

Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів аматорських радіостанцій (АРС) (за категоріями операторів)

Смуги радіочастот, МГц

Категорія аматорської та аматорської супутникової служби

в Україні

Потужність передавача, Вт

Види зв’язку

категорія

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1,715 - 1,800

Вторинна

10

5

-

SSB, CW

1,810 - 1,840

Первинна 1

10

5

-

CW

1,840 - 1,850

Первинна 1

10

5

-

SSB, CW

1,838 - 1,842

Первинна 1

10

5

5

DIGI

1,850 - 1,900

Вторинна

10

5

5

SSB, CW

1,900 - 2,000

Вторинна

10

5

5

AM, SSB, CW
3,500 - 3,600

Первинна 1

200

100

40

CW

3,600 - 3,650

Первинна 1

200

100

40

SSB, CW

3,580 - 3,620

Первинна 1

200

100

40

DIGI

3,650 - 3,700

Первинна 1

200

100

-

SSB, CW

3,700 - 3,800

Первинна 1

200

-

-

SSB, CW

3,730 - 3,740

Первинна 1

200

100

-

SSTV
7,000 - 7,100

Первинна

200

100

40

CW

7,035 - 7,045

Первинна

200

100

-

SSTV, DIGI

7,040 - 7,100

Первинна

200

100

-

SSB

7,100 - 7,200

Первинна 1

200

-

-

SSB, CW
14,000 - 14,250

Первинна

200

100

-

CW

14,070 - 14,112

Первинна

200

100

-

DIGI

14,099 - 14,101

Первинна
-

-

IBP

14,100 - 14,150

Первинна

200

100

-

SSB

14,150 - 14,250

Первинна

200

-

-

SSB

14,225 - 14,235

Первинна

200

-

-

SSTV
18,068 - 18,168

Первинна 1

200

100

-

CW

18,100 - 18,110

Первинна 1

200

100

-

DIGI

18,109 - 18,111

Первинна 1

-

-

-

IBP

18,110 - 18,168

Первинна 1

200

100

-

SSB
21,000 - 21,450

Первинна

200

100

40

CW

21,080 - 21,120

Первинна

200

100

40

DIGI

21,150 - 21,250

Первинна

200

100

40

SSB

21,149 - 21,151

Первинна

-

-

-

IBP

21,250 - 21,450

Первинна

200

-

-

SSB

21,335 - 21,345

Первинна

200

-

-

SSTV24,890 - 24,990

Первинна

200

100

-

CW

24,920 - 24,930

Первинна

200

100

-

DIGI

24,929 - 24,931

Первинна

-

-

-

IBP

24,930 - 24,990

Первинна

200

100

-

SSB

8
Продовження додатка 2

Продовження таблиці 7

1

2

3

4

5

6

28,000 - 28,200

Первинна

200

100

40

CW

28,070 - 28,150

Первинна

200

100

40

DIGI

28,200 - 28,800

Первинна

200

100

40

SSB, CW

28,199 - 28,201

Первинна

-

-

-

IBP

28,300 - 28,320

Первинна

200

100

40

DIGI

28,675 - 28,685

Первинна

200

-

-

SSTV

28,800 - 29,300

Первинна

200

100

40

SSB, AM, CW

29,200 - 29,300

Первинна

200

100

40

DIGI

29,300 - 29,510

Первинна

200

100

-

SAT

29,510 - 29,520

Первинна

-

-

-
29,520 - 29,700

Первинна

200

100

40

FM, SSB, CW
144,000 - 144,035

Первинна

5

-

-

EME

144,035 - 144,110

Первинна

5

5

5

CW

144,110 - 144,150

Первинна

5

5

5

CW, MGM

144,150 - 144,180

Первинна

5

5

5

CW, SSB, MGM

144,180 - 144,360

Первинна

5

5

5

CW, SSB

144,360 - 144,399

Первинна

5

5

5

CW, SSB, MGM

144,500 - 144,794

Первинна

5

5

5

SSB, CW, FM, DIGI, SSTV

144,794 - 144,990

Первинна

5

5

5

DIGI

145,194 - 145,806

Первинна

5

5

5

FM

145,806 - 146,000

Первинна

5

5

5

SAT
430,000 - 432,000

Первинна 1

5

5

5

FM

432,000 - 432,025

Первинна 1

5

-

-

EME

432,025 - 432,100

Первинна 1

5

5

5

CW

432,100 - 432,399

Первинна 1

5

5

5

CW, SSB, MGM

432,500 - 432,994

Первинна 1

5

5

5

SSB, FM, AM, DIGI, CW

432,500

Первинна 1

5

5

5

SSTV

433,394 - 433,581

Первинна 1

5

5

5

FM

433,400

Первинна 1

5

5

5

SSTV

433,581 - 435,000

Первинна 1

5

5

5

SSB, FM, AM, DIGI, CW

435,000 - 438,000

Первинна 1

5

5

5

SAT

438,000 - 440,000

Первинна 1

5

5

5

FM

438,025 - 438,175

Первинна 1

5

5

5

DIGI
5650,000-5670,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

10100,000-10150,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

24000,000 - 24050,000

Первинна

5

5

5

FM, CW, SSB

47000,000 - 47200,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

77500,000 - 78000,000

Вторинна

5

5

5

FM, CW, SSB

1 Використовується сумісно з іншими радіослужбами.

П
9
родовження додатка 2

Продовження таблиці 7

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

До Регламенту аматорського радіозв\01 секретаріат
Закони, постанови інші акти Верховної Ради України та її комітетів І комісій. Укази, розпорядження Президента України. Постанови,...

До Регламенту аматорського радіозв\Положення про порядок оформлення та видачі збору за провадження деяких...
Керуючись Податковим Кодексом України від 02. 12. 2010 №2755-vi, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна...

До Регламенту аматорського радіозв\Керівнику Координаційної групи сектору «Б» при Великоновосілківському...

До Регламенту аматорського радіозв\С. В. Буряк Відмітка про одержання
Комітету Верховної Ради України з питань фінансів І банківської діяльності від 14 червня 2005 р. N 06-10/10-698

До Регламенту аматорського радіозв\А. Обстоятельства дела: Истец просил сделать перерасчет на основании ст. 40, ч. 4 ст. 42
Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Луганська

До Регламенту аматорського радіозв\Анкета Клиента, оформленная по образцу Приложения 2 (а) или 2 (б)
Заявление о присоединении к Регламенту по форме приложения №1(а) или 1(б) к Регламенту

До Регламенту аматорського радіозв\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. №569
Реєстр, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку

До Регламенту аматорського радіозв\Регламенту (для физических лиц). Приложение №1а. Заявление о присоединении...
Приложение №1б. Заявление об аннулировании присоединения к Регламенту (для физических лиц)

До Регламенту аматорського радіозв\Ii. Стандарт предоставления муниципальной услуги (п п. 10 26)
Моу и выдаче уведомления о направлении ребёнка в моу по форме согласно приложению n 2 к настоящему Административному регламенту (образец...

До Регламенту аматорського радіозв\Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru
При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск